Červen 2019

Aktuality

Vyberte události jen v obci:

 


 
07.06.2019

Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém

Sdružení obcí Hornolidečska realizuje projekt k zavedení systému protipovodňové služby a služby preventivní povodňové ochrany. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 


 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka