Aktuality » Dny ekologie ve Francově Lhotě

 


 
03.04.2018

Dny ekologie ve Francově Lhotě

Ve dnech 3. - 6.4 2018 se ve francově Lhotě uskuteční 1. ročník akce s názvem Dny ekologie, krajinotvorby a ochrany přírody. Akce se koná k příležitosti Dnů země.

Akce je zaměřena především na děti a žáky základních škol. Připraveny jsou následující aktivity

* Pracovní zapojení žáků do krajinotvorby a péči o krajinu ,vytváření aktivit v podobě stanovišť, her a soutěží, ve kterých budou děti seznamovat s ekologickým hospodařením.

* Návštěvy CHKO, naučných stezek a okolních provozů hospodařícíh ekologicky.

* Vyhlášení soutěže, ve které děti zúročí vědomosti získané během projektu. Literární a výtvarné práce, fotografie, na jejichž základě bude vytvořena výstava nejlepších prací.

* Společné setkání podniků a institucí zabývající se ekologií

Zúčastněné organizace:
Základní škola Francova Lhota, ZD Francova Lhota , SŠZP Rožnov , Obec Francova Lhota ,Obec Valašská Senice, Francovka o.p.s. , zemědělské a ekologické firmy , Agrofyto Lidečko, Farma Šeliga,případně další školy, sdružení, obce a vzdělávací zařízení .

Motto :

"Zacházej se Zemí dobře, nebyla ti dána rodiči, ale propůjčena tvými dětmi."

 

 

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka