Zajímavosti regionu » Folklór a lidové tradice

CelDozinky_Val_Polankaá oblast Hornolidečska má bohatou historii, která vychází z dávného osídlení tohoto regionu. Obyvatelé zde byli chudí a velmi zbožní. Proto se zde zachovávala a dodnes zachovává velká spousta tradic a lidových obyčejů často spojených právě s křesťanskou vírou. Už na samotném počátku roku si obyvatelé připomínají památku Tří králů, kteří procházejí obcí a za zpěvu známé koledy vybírají od obyvatel příspěvky, které jsou pak rozdělovány potřebným prostřednictvím Charity. V únoru je v mnoha obcích regionu možno potkat fašankový průvod masek zakončený pochováváním basy, jako začátek masopustu před Velikonočními svátky. Těsně před Velikonocemi vrcholí příprava na tyto svátky jara a v mnoha obcích jsou pořádány tradiční setkávání při kterých je možné vidět a zkusit si Valašské tradice a zvyky, především barvení kraslic či pletení pomlázek, zde nazývaných také jako korbáče, či tatary. Na Velikonoční pondělí se všechny obce hemží koledníky všech věkových kategorii, kteří navštěvují své příbuzné a známé dívky a ženy a s pomocí spletených vrbových proutků jim „darují" zdraví pro celý další rok. V měsící květnu je možné v mnoha obcích vidět vztyčené májky, u kterých se při stavění a při kácení setkávají příbuzní sousedé či všichni obyvatelé obce, aby oslavili jaro. V létě začínají tradiční poutě a hody, v každé obci v den svátku světce, kterému je obec zasvěcena. Konec léta je spojen s oslavou dožínek, jejichž tradice se začala pomalu obnovovat a dnes jsou slaveny v řadě obcí Hornolidečska. Začátek prosince je spojen se svátkem sv. Mikuláše. V obcích Hornolidečska je tento svátek velmi netradiční. Známy čert a Mikuláš zde místo anděla má se sebou celý průvod masek, mezi nimiž nechybí smrtka, jezdec na koMikulas_Studlovni a další specifické masky, dle jednotlivých obcí. Tento podivný a tajuplný průvod obchází po dva nebo tři dny celou obec, dům po domě, kde Mikuláš dětem rozdává sladkosti a drobné dárečky. Průvod je po celou dobu provázen dětmi a mládeží, kteří jsou proháněni a chytáni maskami. Ti, jenž jsou chyceni, jsou za své pomalé nohy obdařeni výpraskem, který je ovšem kompenzován sladkým bonbonem či hltem pravé slivovice, dosáhl li již nešťastník věku 18 let. V době adventu probíhá také celá řada adventních koncertů, besed a posezení, kde jsou představovány valašské vánoční tradice a především dětem je předávána celá řada zvyků a obyčejů, které se vždy předávaly z generace na generaci. Po celý rok se koná ještě mnoho tradičních i netradičních akcí, na kterých vystupují folklorní a hudební soubory jichž existuje na území Hornolidečska velká spousta. Vztah k tradicím je pěstován především u mládeže, která se stane nositelem tradic v budoucnu. Mezi nejstarší soubory patří z Lačnova a jeho historie se datuje od roku 1894, tedy více než sto let. Velmi známá je také dechová hudba Lidečanka, která vznikla v roce 1921. Dechovky existují i v Lužné, ve Střelné nebo ve Študlově. Klasický Valašský soubor, tedy cimbálová muzika s názvem Lidčan funguje v Horní Lidči. Kromě hudebních souborů jsou zde i soubory folklorní, např. dětský soubor Valášek z Horní Lidče, nebo folklorní soubor Polančan, z Valašské Polanky. Vystoupení místních souborů a kapel je možné zhlédnout při každé větší společenské akci konané na území Hornolidečska, ať už jsou to poutě, hody, či folklorní a hudební festivaly. Mezi nejznámější patří Festival dechových hudeb konaný každoročně v Lidečku, nebo mezinárodní folklórní festival v Horní Lidči.

 

 

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka

 

Haven't heard of https://windice.io/dice ? So it's time to find out what it is! And with this you can change your life once and for all!