Zajímavosti regionu » Významné osobnosti Hornolidečska

Jan Evangelista Trávníček * 1899 Drnovice u Vyškova + 1981. Řídící učitel, spisovatel, publicista, vlastivědný pracovník a kronikář obce. Od 1.9.1925 působil v obci Střelná a měl k ní, ač rodák z Drnovic u Vyškova, hluboký vztah. Jeho nejznámější knižní tituly: Pepina, Bez srdce, Úsměv štěstí, Láska učitele - kněze I. a II. díl, Tobiáš Bébul, Na horách. 17. 12. 1994 mu byl v areálu Základní školy v Horní Lidči odhalen památník a jeho jméno nese nadace pro zvlášť nadané, sociálně slabší děti, kterou spravuje ZŠ.

 

Štěpán kardinál Trochta (*26. března 1905 Francova Lhota - + 6. dubna 1974 Litoměřice) byl český katolický biskup a řeholník, 17. biskup litoměřický a jeden z prvních salesiánů u nás.Za druhé světové války podporoval protinacistický odboj, za což byl zatčen a poté vězněn v koncentračních táborech s doložkou RU (návrat nežádoucí). Po válce jej Pius XII. jmenoval biskupem litoměřickým. V letech 1948-1949 byl mluvčím katolické biskupské konference při jednání s komunistickou vládou. V letech 1950-1960 byl nejprve nezákonně internován, později odsouzen ve vykonstruovaném procesu a vězněn v nejtěžších komunistických žalářích. Poté byl opět internován, až v roce 1968 začal znovu spravovat diecézi. V roce 1969 je Pavel VI. jmenoval kardinálem „in pectore". Zemřel na mozkovou mrtvici.

 

Josef Valčík (*2. listopad 1914 Smolina u Valašských Klobouk - + 18. červen 1942 Praha) byl český voják, příslušník československého protinacistického odboje za 2. světové války, člen výsadkové skupiny Operace Silver A. Spolupracoval také s členy výsadku Anthropoid J. Gabčíkem a J. Kubišem s nimiž provedl atentát na říšského protektora R. Heydricha. Tento příslušník protinacistického odboje navštěvoval obecnou školu v LačnověLudmila Cedidlová
(*1944). Malířka a grafička, rodačka ze Seninky. Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor propagační grafika u prof. J. Hanáčka a F. Nikla a potom Pedagogickou fakultu olomoucké Univerzity Palackého. Žije, tvoří a vyučuje v Uherském Hradišti.

 

Marie Hovořáková - Cedidlová ( * 1910 - + 1971) Valašská spisovatelka a učitelka, která se narodila v Senince a je zde také pochována. Literární tvorbu zahájila knihou pro děti "Ušáčkové a hojdůšky". Napsala také psychologické romány z valašské vesnice "Dvojí tvář" a "Rod Vlhů". Zdařilá je hlavně její kniha "Dům otcovský", popisující rok na valašské vsi a "Písničky vyprávějí", v níž převedla do pohádek motivy lidových písní.

 

Josef Kašpar Vrchovský je významným rodákem, byl valašský písmák a básník Narodil se 14.5.1871 ve Valašské Polance v chudé rodině a celý život prožil v rodné obci jako rolník na pasekách, kde se říkalo "U Vrchovských". Jeho dílo je rozsáhlé a obsahově pestré, složené převážně z veršů. Básnicky ztvárňoval vlastní životní zážitky, zkušenosti, názory a úvahy. Cenné jsou jeho národopisné materiály, ve kterých zaznamenal lidové pověsti, vyprávění ze života, popisy valašské svatby. Zemřel ve Vsetíně 1.11.1947, jeho literární pozůstalost je z větší části soustředěna v Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně. Tento významný rodák je mimo jiné autorem tzv.Valašské polanecké hymny, která se tak významně uchovala v paměti místních občanů, že se stala nejen obecní hymnou zpívanou při pořádání Starovalaškých dožínek, ale převzal ji také jako svou hymnu celý mikroregion Hornolidečska

 

Marina Haspalová (*1740, +29.3.1796). Lidová vyšívačka z Valašské Senice z pasek "u Haspalů" (staré popisné číslo 74, nové 82), která vyšívala i oltářní plachetky do farního kostela v Lidečku (pocházejí z r.1767). Některé její výšivky jsou uloženy v Moravském muzeu v Brně.

 

Jeřábek Jaroslav, akademický malíř, n. 27.3.1936 ve Valašských Příkazích. Akademický malíř, žák profesora Sychry na AVU v Praze, učitel oboru výtvarné výchovy na Základní umělecké škole ve Slavičíně. Zaměřuje se na malbu s figurální kompozicí i s motivy Valašska. Jeho díla jsou v mnoha galeriích a v obřadních síních Čech a Moravy. Je folklorista, hraje na lidové nástroje (píšťaly, fujaru, ..).

 

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka

 

Haven't heard of https://windice.io/dice ? So it's time to find out what it is! And with this you can change your life once and for all!