Realizované projekty » Dotace na zpracování projektové dokumentace pro II. etapu cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska

Dotace na zpracování projektové dokumentace pro II. etapu cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska


Sdružení obcí Hornolidečska získalo v roce 2021 dotaci na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a na zpracování dokumentace pro realizaci stavby dotaci z rozpočtu Zlínského kraje, z Programu na podporu obnovy venkova, dotační titul RP02-21DT5 Projekty na podporu cyklostiky.

 

Způsobilé výdaje projektu: 2.797.520 Kč

Dotace Zlínský kraj: 1.678.000 Kč (60%)

Vlastní zdroje: 1.119.520 Kč (40%)

Realizace: 01/2020 - 07/2021

 

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka

 

Haven't heard of https://windice.io/dice ? So it's time to find out what it is! And with this you can change your life once and for all!