Informace dle z.č. 250/2000 Sb. » Rozpočet 2017

Závěrečný účet za rok 2016

Auditní zpráva za rok 2016 - vyvěšeno dne 9.3.2017

Inventarizační zpráva za rok 2016 - vyvěšeno dne 9.3.2017

Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2016 - vyvěšeno dne 9.3.2017

Příloha k rozpočtu samosprávných územních celků - vyvěšeno dne 9.3.2017

Rozvaha SOH za rok 2016 - vyvěšeno dne 9.3.2017

Výkaz zisků a ztrát za rok 2016 - vyvěšeno dne 9.3.2017

Závěrečný účet za rok 2016 - vyvěšeno dne 9.3.2017

 

Rozpočet na rok 2017

Příloha rozpočtu - příspěvky od obcí - vyvěšeno dne 9.3.2017

Příloha k rozpočtu samosprávných územních celků - vyvěšeno dne 9.3.2017

Rozpočet na rok 2017 - vyvěšeno dne 9.3.2017

Rozpočtový výhled 2017 - 2021- vyvěšeno dne 9.3.2017

Hospodaření SOH v rámci rozpočtového provizoria - vyvěšeno dne 9.3.2017

Smlouva o NFV pro MAS Hornolidečska - vyvěšeno dne 14.3.2017

Rozpočtové opatření č. 1/2017 - vyvěšeno dne 18.4.2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017 - vyvěšeno dne 12.6.2017

Smlouva o NFV2 pro MAS Hornolidečska - vyvěšeno dne 21.6.2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017 - vyvěšeno dne 26.6.2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017 - vyvěšeno dne 27.7.2017

Smlouva o NFV3 pro MAS Hornolidečska - vyvěšeno dne 27.7.2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017 - vyvěšeno dne 11.10.2017

Rozpočtové opatření č. 6/2017 - vyvěšeno dne 9.11.2017

Zpráva dozorčí rady SOH k NFV pro MAS Hornolidečska - vyvěšeno dne 14.12.2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017 - vyvěšeno dne 18.12.2017

Pravidla rozpočtového provizoria pro rozpočet roku 2018 - vyvěšeno dne 18.12.2017

 

Závěrečný účet za rok 2017

Auditní zpráva za rok 2017 (vyvěšeno 8.6.2018)

Inventarizační zpráva za rok 2017 (vyvěšeno 8.6.2018)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017 (vyvěšeno 8.6.2018)

Příloha SOH 2017 (vyvěšeno 8.6.2018)

Rozvaha za rok 2017 (vyvěšeno 8.6.2018)

Výkaz zisku a ztrát za rok 2017 (vyvěšeno 8.6.2018)

Závěrečný účet za rok 2017 (vyvěšeno 8.6.2018)

 

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka

 

Haven't heard of https://windice.io/dice ? So it's time to find out what it is! And with this you can change your life once and for all!