Informace dle z.č. 250/2000 Sb. » Rozpočet 2019

Závěrečný účet za rok 2018

 

Auditní zpráva za rok 2018 (vyvěšeno 12.6.2019)

Inventarizační zpráva za rok 2018 (vyvěšeno 12.6.2019)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018 (vyvěšeno 12.6.2019)

Rozvaha za rok 2018 (vyvěšeno 12.6.2019)

Výkaz zisků a ztrát za rok 2018 (vyvěšeno 12.6.2019)

Příloha SOH 2018 (vyvěšeno 12.6.2019)

Závěrečný účet za rok 2018 (vyvěšeno 12.6.2019)

 

 

Rozpočet 2019

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 (vyvěšeno dne 5.2.2019)

Rozpočet 2019 (vyvěšeno dne 7.3.2019)

Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2022 (vyvěšeno dne 7.3.2019)

Rozpočtové opatření č. 1/2019 (vyvěšeno dne 26.9.2019)

Smlouva o poskytnutí dotace obci Ústí (vyvěšeno dne 26.9.2019)

Smlouva o poskytnutí dotace od Zlínského kraje (vyvěšeno dne 26.9.2019)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/0308/2019/STR (vyvěšeno dne 27.9.2019)

Rozpočtové opatření č. 2/2019 (vyvěšeno dne 16.12.2019)

Rozpočtové provizorium na rok 2020 (vyvěšeno dne 16.12.2019)

 

 

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka

 

Haven't heard of https://windice.io/dice ? So it's time to find out what it is! And with this you can change your life once and for all!