Informace dle z.č. 250/2000 Sb. » Rozpočet 2021

Závěrečný účet 2020

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 (vyvěšeno dne 19.4.2021)

Auditní zpráva za rok 2020 (vyvěšeno dne 19.4.2021)

Inventarizační zpráva za rok 2020 (vyvěšeno dne 19.4.2021)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2020 (vyvěšeno dne 19.4.2021)

Rozvaha za rok 2020 (vyvěšeno dne 19.4.2021)

Výkaz zisků a ztrát za rok 2020 (vyvěšeno dne 19.4.2021)

Příloha SOH za rok 2020 (vyvěšeno dne 19.4.2021)

Závěrečný účet za rok 2020 (vyvěšeno dne 7.5.2021)

 

Rozpočet 2021


Návrh rozpočtu na rok 2021 (vyvěšeno dne 22.2.2021)

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2022-2023 (vyvěšeno dne 22.2.2021)

Rozpočet na rok 2021 (vyvěšeno dne 12.3.2021)

Střednědobý rozpočtový výhled 2022-2023 (vyvěšeno dne 12.3.2021)

Rozpočtové opatření č. 1/2021 (vyvěšeno dne 15.4.2021)

Rozpočtové opatření č. 2/2021 (vyvěšeno dne 7.5.2021)

Rozpočtové opatření č. 3/2021 (vyvěšeno dne 1.7.2021)

Rozpočtové opatření č. 4/2021 (vyvěšeno dne 3.9.2021)

Rozpočtové opatření č. 5/2021 (vyvěšeno dne 5.10.2021)

 

 

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka