Informace dle z.č. 250/2000 Sb. » Rozpočet 2022

Závěrečný účet 2021

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 (vyvěšeno dne 22.4.2022)

Auditní zpráva za rok 2021 (vyvěšeno dne 12.5.2022)

Inventarizační zpráva za rok 2021 (vyvěšeno dne 12.5.2022)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2021 (vyvěšeno dne 12.5.2022)

Rozvaha za rok 2021 (vyvěšeno dne 12.5.2022)

Výkaz zisků a ztrát za rok 2021 (vyvěšeno dne 12.5.2022)

Příloha SOH za rok 2021 (vyvěšeno dne 12.5.2022)

Závěrečný účet za rok 2021 (vyvěšeno dne 12.5.2022)

 

 

Rozpočet 2022

 

Návrh rozpočtu na rok 2022 (vyvěšeno dne 16.2.2022)

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2023-2024 (vyvěšeno dne 16.2.2022)

Rozpočet na rok 2022 (vyvěšeno dne 11.3.2022)

Střednědobý rozpočtový výhled 2023-2024 (vyvěšeno dne 11.3.2022)

Rozpočtové opatření č. 1/2022 (vyvěšeno dne 8.4.2022)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace obci Leskovec (vyvěšeno dne 16.5.2022)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace MAS Hornolidečska, z.s. (vyvěšeno dne 16.5.2022)

Rozpočtové opatření č. 2/2022 (vyvěšeno dne 12.5.2022)

Rozpočtové opatření č. 3/2022 (vyvěšeno dne 9.7.2022)

Rozpočtové opatření č. 4/2022 (vyvěšeno dne 9.8.2022)

Rozpočtové opatření č. 5/2022 (vyvěšeno dne 13.9.2022)

Rozpočtové opatření č. 6/2022 (vyvěšeno dne 29.9.2022)

Rozpočtové provizorium na rok 2023 (vyvěšeno dne 22.11.2022)

Rozpočtové opatření č. 7/2022 (vyvěšeno dne 14.12.2022)

Rozpočtové opatření č. 8/2022 (vyvěšeno dne 3.1.2023)

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka

 

Haven't heard of https://windice.io/dice ? So it's time to find out what it is! And with this you can change your life once and for all!